Tag Archives: Vice รองประธานาธิดีเขย่าโลก

Vice รองประธานาธิดีเขย่าโลก
7.2
HD

Vice รองประธานาธิดีเขย่าโลก

VICE เล่าถึงเส้นทางการเมืองของ ดิก เชนีย์ ชายผู้มองวิกฤตเป็นโอกาส และโอกาสเป็นวิกฤตได้เสมอ ...