A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์

เรื่องย่อ

เมื่อคู่สามีภรรยาที่แยกกันอยู่ Kuku และ Naina ที่อาศัยอยู่ประเทศแคนนาดากำลังเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อร่วมงานแต่งงานของน้องสาว Kuku ก่อนที่ Kuku จะบอกเรื่องนี้กับพ่อและแม่ พ่อแม่เขากลับบอกเขาก่อนว่าทั้งคู่จะหย่ากัน ในขณะเดียวกันตัวน้องสาวที่จะแต่งงานก็ไม่แน่ใจว่าจะแต่งดีหรือจะกลับไปหาแฟนเก่า

Soundtrack(T) HD
5.889 /10

แสดงความคิดเห็น